motyw projekt7 2a

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej biznesplanów, informujemy kto może złożyć odwołanie od otrzymanej oceny biznesplanu.

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiebiorczości § 9 Procedura odwoławcza pkt 2 i 3 "Każdy z Uczestników, którego biznesplan został oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej lub odrzucony na etapie oceny merytorycznej (oceniony negatywnie lub oceniony pozytywnie ale nie rekomendowany do dofinansowania) może, w terminie do 4 dni roboczych licząc od dnia następnego od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, dostarczyć do biura Projektu pisemne odwołanie (wniosek o ponowne rozparzenie) od decyzji Komisji Oceny Wniosków (za dopuszczalną formę uznaje się także przesłanie odwołania w ww. terminie drogą elektroniczną (e-mail), przy czym dostarczenie jego formy pisemnej musi nastąpić nie później niż w ciągu następnych 2 dni). Jedynie Uczestnik Projektu, który nie zakwalifikował się do dofinansowania może odwołać się od oceny biznesplanu. Wnosząc odwołanie (wniosek o ponowne rozparzenie) od oceny, Uczestnik powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza i przedstawić dodatkowe wyjaśnienia/informacje dotyczące zakresu przedsięwzięcia i/lub uzupełnienia ewentualnych uchybień formalnych (bez możliwości modyfikacji biznesplanu)."

 

Lista odrzuconych biznesplanów, ze względu na uzyskanie mniej niż 60% punktów w jednym z kryteriów oceny. Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości § 8 Ocena merytoryczna biznesplanu, pkt 6: „Nie jest możliwy wybór do dofinansowania Uczestnika Projektu, którego biznesplan uzyskał mniej niż 60% punktów ogółem i w każdym z kryteriów oceny.”

Załączniki:
Pobierz plik (LISTA ODRZUCONYCH BIZNESPLANÓW.pdf)LISTA ODRZUCONYCH BIZNESPLANÓW.pdf[ ]102 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem