motyw projekt7 2a

AKTUALIZACJA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Informujemy, że w dokumentach rekrutacyjnych opublikowanych w dniu 7 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana w związku ze zmianą od 01.01.2021 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS.

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie nastąpiła aktualizacja dotycząca dokumentacji potwierdzającej status potencjalnego Uczestnika Projektu w § 5 pkt 2. 

W związku z powyższym na podstawie § 9 pkt 4, 5, 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dokonana została aktualizacja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w w/w zakresie.

Aktualna wersja Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu wsparciemofkrosno.stawil.pl tj. od dnia 5 stycznia 2021 r.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem