motyw projekt7 2a

Informujemy, iż ostatnie zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od 07.06.2021 r. do dnia, w którym upływa 12 miesięcy prowadzenia działalności. Jeżeli działalność została rozpoczęta np. 25.08.2020 r. to zestawienie będzie do 24.08.2021 r.

Na rozliczeniu kwota wydatków kwalifikowalnych musi wynosić co najmniej 7 800,00 zł netto (3 x 2 600,00 zł).

Uzupełnione, wydrukowane i podpisane zestawienie należy dostarczyć do Biura Projektu zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." Zestawienie można składać osobiście lub podać przez kogoś lub przesłać pocztą tradycyjną.

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach należy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

Prosimy nie rozszerzać kolumn i drukować tabelkę w pionie. 

 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić następująco:

Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać za jaki miesiąc np. ZUS za 05.2021.

Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychodów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać „nie dotyczy”,

Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego w przypadku ZUS tj. kwota składek.

PRZYKŁAD dotyczący wydatków kwalifikowalnych innych niż ZUS: Jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

 

Ważne informacje:

1. Prosimy aby wydatki wykazywane w zestawieniu były uszeregowane chronologicznie po dacie zapłaty!

2. Prosimy aby wydruk zestawienia był jednostronny.

3. W zestawieniu należy wyszczególniać kategorię kosztów wraz z wydatkami jakie zostały zakupione np. Materiały biurowe - papier, długopisy, pieczątka, segregator, zszywki. Jeżeli było zakupionych kilka różnych długopisów należy zebrać w ogólny wydatek jako „długopisy”. Tak samo w przypadku pozostałych kategorii np. Koszty administracyjne – czynsz, Koszty utrzymania samochodu firmowego – paliwo. Materiały niezbędne do wytworzenia produktu/ usługi, Materiały eksploatacyjne itd. Katalog kosztów zamieszczony jest w Umowie o udzielenie wsparcia pomostowego oraz w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

4. Jeżeli na fakturze są wydatki, które mają różne stawki VAT należy je rozdzielić na 2 osobne pozycje w zestawieniu – w takim przypadku nr dokumentu, nr księgowy, data wystawienia i data zapłaty będą takie same w przypadku tych pozycji.

5. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione składki za wpisanie np. do różnych rejestrów bądź za ubezpieczenie numerem dokumentu jest uchwała lub polisa i należy dopisać numer.

6. Jeżeli w zestawieniu są uwzględnione opłaty za wynajem lokalu i nie ma faktury lecz zgodnie z umową to w numerze dokumentu należy wpisać „Zgodnie z umową najmu nr … z dnia ….” i w takiej sytuacji Nr dokumentu oraz data wystawienia zawsze będą takie same.

7. W przypadku wykazywania szkoleń w zestawieniu należy dołączyć do zestawienia napisane Oświadczenie o związku wykazanego szkolenia z prowadzoną działalnością i w jakim zakresie. Takie oświadczenie może być napisane odręcznie.

8. W przypadku gdy data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż data zapłaty również do zestawienia należy dołączyć Oświadczenie czym jest spowodowana taka sytuacja.

9. Informujemy, iż do zestawienia wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego wykazujemy wydatki po dacie zapłaty, nie po dacie wystawienia dokumentu.

10. Zestawienie z danego okresu należy przygotować na jednym druku, wszystkie miesiące razem, a nie każdy miesiąc na osobnym zestawieniu.

11. Prosimy pamiętać o dołączeniu deklaracji DRA.

 

Do rozliczenia należy złożyć Oświadczenie o braku podwójnego finansowania (wzór w załączeniu). Numer Umowy jaki należy uzupełniać na Oświadczeniu to z końcówką WP, czyli .../MOF/2020/WP.

Wniosek o zmianę biznesplanu należy złożyć jeżeli zmieniły się ceny, parametry, bądź nie ma już dostępnych zaplanowanych produktów. O każdej zmianie cen należy również poinformować (nawet jeżeli jest to różnica kilku lub kilkunastu złotych bądź groszy).

Wniosek należy złożyć przed planowanym zakupem w następujących przypadkach:

- jezeli zmieniły sie parametry wydatku;

- jeżeli wycofano produkt wyszczególniony w biznesplanie i należy zawnioskować o zmianę wydatku - w tej sytuacji należy się odnieść do nazwy wydatku, parametrów, ceny, opisu wydatku itp. to co zostało uwzględnione w biznesplanie i w taki sam sposób jak w biznesplanie opisać nowy wydatek;

- jeżeli kwoty wzrosły.

Jeżeli wydatki wyszczególnione w biznesplanie są tańsze ze względu na występujące promocje, można dokonać zakupu i zwrócić się z jednym, łącznym wnioskiem informującym o zmianie cen. We wniosku należy się odnieść do powstałych oszczędności oraz na co zostaną przeznaczone (zwiększenie ceny innego wydatku bądź dodanie nowego).

 

Wzór wniosku znajduję sie w zakładce Dokumenty.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydatków możliwych do sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego, informujemy, że zależne są one od charakteru (rodzaju) prowadzonej działalności. Jeżeli przedmiotem działalność jest świadczenie usług nie jest możliwy zakup gotowych elementów (np. w działalności remontowej nie można zakupić płytek czy wanny). W działalności usługowej możliwe jest wyłącznie sfinansowanie takich produktów, które się zużywają w trakcie wykonywania usługi (jak np. lakier do włosów w usługach fryzjerskich, czy pianka montażowa w usługach remontowych). Możliwe jest finansowanie np. zakupu płyt meblowych, pod warunkiem, że są poddawane obróbce/ przetworzeniu i z nich wytwarzany jest gotowy produkt.

Dodatkowe przykłady:

Jeżeli działalność jest usługowa np. usługi remontowo-budowlane nie ma możliwości zakupienia płytek, gotowych produktów tj. zlew, wanna itp., ponieważ jest to gotowy element i nie podlega przetworzeniu – on jest tylko montowany, a nie przetwarzany.

Jeżeli działalność jest usługowa np. meble na wymiar to jeżeli ktoś zakupi płyty meblowe, nóżki, zawiasy, szyny do wytworzenia produktu to może to zakupić ze wsparcia pomostowego ze względu na to, że z tych elementów powstanie gotowy produkt.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem