motyw projekt7 2a

Przypominamy, że w związku ze zmianą od 01.01.2021 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS osoby, które do Formularza rekrutacyjnego złożyły oświadczenie o osobie bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie § 5 pkt 2:

"Przed przystąpieniem do rozmowy z doradcą (najpóźniej w wyznaczonym dniu spotkania) należy przedstawić zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy wydane na podstawie druku US-7 lub inne zaświadczenie ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej. Zaświadczenie należy:
• dostarczyć w oryginale w formie papierowej lub
przedstawić wydruk zaświadczenia z konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od jego wydania. Jeżeli zaświadczenie straci ważność przed rozpoczęciem udziału w Projekcie czyli przed terminem rozpoczęcia szkoleń wymagane będzie powtórne uzyskanie i dostarczenie właściwego zaświadczenia do Beneficjenta."

W załączeniu znajduje się Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, przykładowo wypłeniony oraz druk do wypełnienia, a także wzór zaświadczenia. 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem