Zapytania ofertowe

„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym na stronach:

- https://wsparciemofkrosno.stawil.pl/

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Złożona została oferta przez następującego Oferenta:

  1. Konsorcjum: Pracownia Rozwoju Master Leading Marta Kabara-Dziadosz, Osiedle Oświecenia 49/29, 35-205 Kraków; Innovo Innowacje w biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło, Osiedle Oświecenia 49/29, 35-205 Kraków, data wpłynięcia: 20.03.2020 r., godz. 15.00, cena: 90 000,00 zł.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę:

Konsorcjum: Pracownia Rozwoju Master Leading Marta Kabara-Dziadosz, Osiedle Oświecenia 49/29, 35-205 Kraków;
Innovo Innowacje w biznesie Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 13, 38-200 Jasło, Osiedle Oświecenia 49/29, 35-205 Kraków

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/20/MOF na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w ramach projektu „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości , Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/MOF/01/20 na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem