motyw projekt7 2a

Lista niezakwalifikowanych do Projektu po wszystkich etapach rekrutacji, dla osób z III tury rekrutacji zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie § 6 Rekrutacja Uczestników Projektu, pkt 19 "Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60 procent maksymalnej łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. uzyska co najmniej 60 punktów, w tym co najmniej 25 punktów za „krótki opisu planowanej działalności gospodarczej” (etap II) oraz 24 punkty za rozmowę z doradcą (etap III)."

Wniosek o zmianę biznesplanu należy złożyć jeżeli zmieniły się ceny, parametry, bądź nie ma już dostępnych zaplanowanych produktów. O każdej zmianie cen należy również poinformować (nawet jeżeli jest to różnica kilku lub kilkunastu złotych bądź groszy).

Wniosek należy złożyć przed planowanym zakupem w następujących przypadkach:

- jezeli zmieniły sie parametry wydatku;

- jeżeli wycofano produkt wyszczególniony w biznesplanie i należy zawnioskować o zmianę wydatku - w tej sytuacji należy się odnieść do nazwy wydatku, parametrów, ceny, opisu wydatku itp. to co zostało uwzględnione w biznesplanie i w taki sam sposób jak w biznesplanie opisać nowy wydatek;

- jeżeli kwoty wzrosły;

Jeżeli wydatki wyszczególnione w biznesplanie są tańsze ze względu na występujące promocje, można dokonać zakupu i zwrócić się z jednym, łącznym wnioskiem informującym o zmianie cen. We wniosku należy się odnieść do powstałych oszczędności oraz na co zostaną przeznaczone (zwiększenie ceny innego wydatku bądź dodanie nowego).

Informujemy, iż zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do 06.12.2020 r.  U wszystkich Uczestników Projektu okres ten będzie od miesiąca sierpnia np. 21.08.2020 r.

Uzupełnione zestawienie należy wydrukować i podpisać oraz składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do 16.12.2020 r. zgodnie z zapisami zawartej Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego § 5 OBOWIĄZKI KONTROLNE pkt 2 "Rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Uczestnik Projektu dokonuje 4 razy w ciągu 12 miesięcy. Rozliczenie jest składane do 10 dni kalendarzowych od zamknięcia okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy = 3 miesiące liczone od dnia otrzymania pierwszej transzy wsparcia pomostowego)." 

Prosimy zwrócić uwagę aby wydruk był czytelny i nic nie zostało ucięte. W wierszach prosimy zawijać tekst jeżeli jest ucięty/ niewidoczny oraz można rozszerzać wiersze.

 

W przypadku składek ZUS poszczególne kolumny należy uzupełnić nastepująco:

* Rodzaj wydatku - ZUS oraz proszę dopisać jakiego miesiąca dotyczy,

* Nr dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - identyfikator deklaracji,

* Data wystawienia dokumentu - zgodnie z wystawioną deklaracją - data wypełnienia,

* Numer księgowy lub ewidencyjny - w przypadku ZUS ZZA składki zdrowotnej się nie księguję, więc należy wpisać nie dotyczy, natomiast w przypadku ZUS ZUA można składki społeczne uwzględniać w zeznaniu rocznym lub księgować co miesiąc do Księgi Przychorów i Rozchodów i wtedy należy uzupełnić numer księgowy,

* Kwota dokumentu brutto i Kwota dokumentu netto - są to te same kwoty, jest to wartość zapłaconych składek,

* w tym VAT oraz stawka VAT - należy wpisać nie dotyczy,

* Kwota wydatków kwalifikowalnych - kwota, którą można zaliczyć do wsparcia pomostowego PRZYKŁAD: jeżeli na FV jest kwota 10 000,00 zł netto i w tym jest zakup sprzętu z dotacji oraz kwota przesyłki w wysokości 200,00 zł to w tabeli kwota dokumentu netto należy wskazać 10 000,00 zł, natomiast wydatki kwalifikowalne to kwota 200,00 zł. 

Jeżeli na FV jest dużo wyszczególnionych pozycji np. papier, długopis, pieczątka, segregator, zszywki itp. można wpisać do zestawienia pod jedną pozycją np. materiały biurowe.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem