motyw projekt7 2a

Lista niezakwalifikowanych do Projektu po III etapie rekrutacji, dla osób z III tury rekrutacji zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie § 6 Rekrutacja Uczestników Projektu, pkt 19 "Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60 procent maksymalnej łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. uzyska co najmniej 60 punktów, w tym co najmniej 25 punktów za „krótki opisu planowanej działalności gospodarczej” (etap II) oraz 24 punkty za rozmowę z doradcą (etap III)."

Informujemy, iż data zawarcia Umowy dofinansowania podjęcia działalności oraz Umowy o wsparcie pomostowe to 20.11.2020 r.

Wypłata wsparcia nastąpi 27.11.2020 r. 

Termin wydatkowania wsparcia finansowego to od 27.11.2020 r. do 26.02.2021 r.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem