motyw projekt7 2a

Ocena formalna oraz merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z biznesplanem złożonych w ramach II naboru projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzajacych rozpocząć działalność gospodarczą" zaplanowana jest na 03.10.2020 r. i 10.10.2020 r. oraz na 17.10.2020 r. i 18.10.2020 r. 

Informujemy, iż w związku z zaplanowanym III naborem rekrutacji do projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą"  zostanie udostępniony punkt w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, ul. Decowskiego 46 (wejście do LCA od strony Parku, I piętro), w którym będzie można złożyć Dokumenty rekrutacyjne. 

Terminy i godziny przyjmowania:

02.10.2020 r. (piątek) - od 9.00 do 17.00

08.10.2020 r. (czwartek) - od 12.00 do 20.00

09.10.2020 r. (piątek) - od 9.00 do 17.00

Dokumenty najlepiej uzupełniać elektronicznie. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie. 

Informujemy, iż w związku z zaplanowanym III naborem rekrutacji do projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą"  zostanie udostępniony punkt w Urzędzie Gminy w Jedliczu - Biuro Obsługi Klienta (parter budynku), w którym będzie można złożyć Dokumenty rekrutacyjne. 

Terminy i godziny przyjmowania:

02.10.2020 r. (piątek) od 7:00 do 15:00

05.10.2020 r. oraz 12.10.2020 r. (poniedziałki)  od 8:00 do 16:00

06.10.2020 r. i 13.10.2020 r. (wtorki); 07.10.2020 r. (środa); 08.10.2020 r. (czwartek); 09.10.2020 r. (piątek) od 7.00 do 15.00

Dokumenty najlepiej uzupełniać elektronicznie. Wypełnione i podpisane Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie. 

W załączeniu znajduje się częściowo wypełniony Załącznik nr 8, który jest wymagany przy składaniu biznesplanu. Poniżej krótka instrukcja.

W części A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Proszę uzupełnić:

1) Identyfikator podatkowy NIP - należy uzupełnić jeżeli osoba posiada, a jeżeli nie proszę wpisać n/d lub wykreślić każdą kratkę czyli wstawić "-".

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu - wpisać swoje imię i nazwisko

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu – uzupełnic swoje miejsce zamieszkania.

4) Identyfikator gminy - należy odszukać dla swojej miejscowości. Identyfikator gminy: miasto Krosno - 1861011, Korczyna -1807052, Jedlicze gmina miejsko-wiejska - 1807043, Jedlicze miasto - 1807044, Jedlicze obszar wiejski - 1807045.

7) Klasa działalności (PKD) - uzupełnić zgodnie z biznesplanem.

8) Data utworzenia podmiotu - zgodna z biznesplanem.

W części E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

Pole „stanowisko służbowe” – Proszę o wpisanie: n/d lub przyszły właściciel.

Również proszę pamiętać aby formularz miał uzupełnione wszystkiego pola. Żadne nie może pozostać puste!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem