motyw projekt7 2a

INFORMACJE DO SKŁADANIA BIZNESPLANU - IV i V NABÓR

Planowana data rozpoczęcia działalności (uwzgledniona w biznesplanie) to 01.06.2021 r.

Przy uzupełnieniu takiej daty w pkt IV Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia pkt 4 "Planowany termin pełnego wykorzystania śrdków przyznanych Uczestnikowi Projektu na rozwój przedsiebiorczości (dd-mm-rrrr)" to 31.08.2021 r. 

W załączeniu znajduje się częściowo wypełniony Załącznik nr 8, który jest wymagany przy składaniu biznesplanu. Poniżej krótka instrukcja.

W części A. Informacje dotyczące podmiotu któremu ma być udzielona pomoc de minimis. Proszę uzupełnić:

1) Identyfikator podatkowy NIP - należy uzupełnić jeżeli osoba posiada, a jeżeli nie proszę wpisać n/d lub wykreślić każdą kratkę czyli wstawić "-".

2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu - wpisać swoje imię i nazwisko

3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu – uzupełnić swoje miejsce zamieszkania.

4) Identyfikator gminy - należy odszukać dla swojej miejscowości. Identyfikator gminy: miasto Krosno - 1861011, Korczyna -1807052, Jedlicze miasto - 1807044, Jedlicze obszar wiejski - 1807045.

7) Klasa działalności (PKD) - uzupełnić zgodnie z biznesplanem.

8) Data utworzenia podmiotu - zgodna z biznesplanem.

W części E. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

Pole „stanowisko służbowe” – Proszę o wpisanie: nie dotyczy lub przyszły właściciel.

Również proszę pamiętać aby formularz miał uzupełnione wszystkiego pola. Żadne nie może pozostać puste!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem