Zapytania ofertowe

„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/20/MOF - ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/20/MOF na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia w ramach projektu „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości , Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem