Zapytania ofertowe

„Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RR/MOF/01/20 - WERYFIKACJA PREDYSPOZYCJI POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE nr RR/MOF/01/20 na zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji predyspozycji potencjalnych Uczestników Projektu do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.07.03.00-18-0105/19-00

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem