motyw projekt7 2a

Informujemy, iż w dniu 03.03.2020 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Jedlicze odbędzie się spotkanie dotyczące pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą".

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działąlność gospodarczą" od 03.03.2020 r. zostanie udostepniony punkt w w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance, ul. Decowskiego 46 (I piętro), w którym będzie można złożyć dokumenty rekrutacyjne. 

 

Godziny otwarcia:

03.03.2020 r. (wtorek) i 04.03.2020 r. (środa) - od 8.00 do 11.00

05.03.2020 r. (czwartek) i 06.03.2020 r. (piątek) - od 11.00 do 14.00

 

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych prosimy o składanie Dokumentów rekrutacyjnych w kopercie. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą” osoby:

- bezrobotne lub bierne zawodowo;

- osoby w wieku 30 lat i więcej (tj. od dnia 30 urodzin);

- zamieszkujące województwo podkarpackie, gminy: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;

- które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;

- należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 24.02.2020 r. do dnia 06.03.2020 r. w Biurze Projektu: 

Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów.

 

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie przeciętnie 33 osoby. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

Na dokumenty rekrutacyjne skłądają się:

  • Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,
  • Formularz rekrutacyjny.

Ponadto potencjalny Uczestnik Projektu jest zobowiązany dołączyć do Formularza rekrutacyjnego następujące załączniki potwierdzające jego status, w tym:

a)      osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -       zaświadczenie z PUP wskazujące na posiadanie statusu osoby bezrobotnej, wydane nie później niż 1 miesiąc przed dniem złożeniem Formularza rekrutacyjnego

b)      osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotna:

         -     oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

c)      osoba bierna zawodowo:

         -       oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo,

b)      osoba odchodząca z rolnictwa (gospodarstwo rolne poniżej 2 ha):

         -     zaświadczenie wskazane w punkcie a,

     -   zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, wydane nie później niż 1 dzień roboczy przed złożeniem formularza rekrutacyjnego, wydane nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem formularza rekrutacyjnego.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem