motyw projekt7 2a

Przypominamy, że w związku ze zmianą od 01.01.2021 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie potwierdzania kwalifikowalności uczestników EFS osoby, które do Formularza rekrutacyjnego złożyły oświadczenie o osobie bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy lub oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie § 5 pkt 2:

"Przed przystąpieniem do rozmowy z doradcą (najpóźniej w wyznaczonym dniu spotkania) należy przedstawić zaświadczenie z ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy wydane na podstawie druku US-7 lub inne zaświadczenie ZUS potwierdzające status osoby bezrobotnej. Zaświadczenie należy:
dostarczyć w oryginale w formie papierowej lub
przedstawić wydruk zaświadczenia z konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.


Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od jego wydania. Jeżeli zaświadczenie straci ważność przed rozpoczęciem udziału w Projekcie czyli przed terminem rozpoczęcia szkoleń wymagane będzie powtórne uzyskanie i dostarczenie właściwego zaświadczenia do Beneficjenta."

 

W załączeniu znajduje się Wzór druku US-7 o wydanie przez ZUS zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, przykładowo wypłeniony oraz druk do wypełnienia, a także wzór zaświadczenia. 

Informujemy, iż w ramach rekrutacji do Projektu pt. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”  w ramach prowadzonego V naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie minimum 7 osób zamieszkujących gminę Korczyna (nastapiła aktualizacja liczby osób po przeprowadzonej ocenie).

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 16.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46). 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

 

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem