motyw projekt7 2a

W związku z terminem składania niezbędnych dokumentów w celu podpisania Umów zaplanowanym na 12.11.2020 r. - 18.11.2020 r. tj. 5 dni roboczych od poinformowania Uczestników Projektu o przyznaniu im środków finansowych (publikacji ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu kwalifikujących się do otrzymania środków finansowych) oraz obecną sytuacją związaną z licznymi przypadkami zachorowań na koronawirusa informujemy, iż istnieje możliwość wydłużenia terminu wniesienia zabezpieczenia w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli Uczestnik jest chory lub przebywa na kwarantannie w terminie 12.11.2020 r. - 18.11.2020 r. i dłużej może zwrócić się o przesunięcie terminu złożenia zabezpieczenia lecz musi spełnić ogólne warunki dla wszystkich, czyli do 18.11.2020 r. musi:

1. zarejestrować działalność do 18.11.2020 r. i przesłać mailowo kopię dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej (wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

2. założyć konto firmowe i przesłać mailowo skan Zaświadczenia potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego;

3. przesłać mailowo kserokopę odpowiedniego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA lub ZUS ZFA/ZPA);

4. przesłać mailowo skan zaświadczenia potwierdzajacego miesięczna wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia przez okres ostatnich pełnych 3 miesięcy;

5. przesłać dokument poświadczający/ potwierdzajacy brak możliwości stawienia się w Biurze Projektu w wyznaczonym terminie np. przebywania na kwarantannie/ izolacji.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem